Artikel

Architectuur en informatiebeleid

Enterprise-, bedrijfs-, informatie- en technische architectuur... wie kent ze niet? Maar dan kent u zeker ook: visie, strategie, doelen en doelstellingen. En ook algemeen bedrijfsbeleid, informatiebeleid en automatiseringsbeleid. Maar hoe verhouden al deze zaken zich tot elkaar? Wat is hun relatie? Speelt architectuur een rol in het opstellen van beleid of andersom?

Het is u waarschijnlijk direct opgevallen dat er in de titel niet staat om welke specifieke architectuur het gaat. Voordat ik daar op in ga, gaan we eerst naar het informatiebeleid. Wat is informatiebeleid en welke plaats neemt het in ten opzichte van het overige beleid dat we tegenkomen bij organisaties? We doen deze verkenning in vogelvlucht, want er is al veel literatuur over te vinden.

Er is een rijtje van zaken dat we in boeken over organisatiekunde steeds weer tegen komen. Het begint allemaal met een bedrijfsleiding die een visie heeft over de plaats en de betekenis van de organisatie in de toekomst. Als die visie geformuleerd is dan wordt daarna vaak een missie gedefinieerd. Daarna wordt de strategie bepaald gevolgd door de doelen en de doelstellingen. En dan… gaan we het hebben over beleid.

Het algemene bedrijfsbeleid wordt opgesteld. De verschillende disciplines binnen de organisatie pakken dat algemene beleid op en destilleren daaruit het specifieke beleid voor hun domein of verantwoordelijkheidsgebied en vullen dat nog aan. Zo ontstaat bijvoorbeeld personeelsbeleid, organisatiebeleid, financieel beleid en informatiebeleid. Vervolgens blijkt dat informatiebeleid weer de basis vormt voor respectievelijk automatiseringsbeleid en automatiseringsmiddelenbeleid.

In het informatiebeleid geeft een organisatie aan hoe zij wil dat haar doelen en doelstellingen bereikt moeten worden als het gaat om het gebruik en de inzet van informatie. Een veel gebruikte definitie van informatiebeleid is:

Informatiebeleid: waarvoor het hoogste management verantwoordelijk is, is het geheel van doelstellingen, uitgangspunten en richtlijnen voor het omgaan met informatie en informatietechnologie binnen een organisatie.

Die verschillende onderwerpen moeten we dus terugvinden in het beleidsdocument. In het informatiebeleid wordt ook de informatiearchitectuur besproken. Vragen die dan beantwoord worden zijn onder andere: Hoe gaan we informatiearchitectuur inzetten? Hoe is het georganiseerd? Welke middelen gaan we erbij gebruiken. Dit is maar een greep uit de onderwerpen die we daar kunnen tegenkomen.

Een mooie opdracht voor u lijkt me om eens na te gaan wat er over informatiearchitectuur in uw informatiebeleid staat. Gaandeweg zijn er toch een paar extra vragen bij mij opgekomen waarop u wellicht een goed antwoord heeft:

  • Hoe zit het met enterprise architectuur?
  • Waar had dat in het verhaal kunnen voorkomen?
  • Hoe zit het met bedrijfsarchitectuur?
  • Waar heeft dat een plaats?

Heeft u antwoorden of aanvullingen dan kunnen die wellicht gepubliceerd worden in een volgende aflevering. Onze lezers willen ook graag van anderen horen hoe ze in de praktijk te werk gaan!

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van adpaauwe
Ad Paauwe
Dragon1 Academy

Ad Paauwe is werkzaam als management consultant en trainer/coach bij Dragon1 Academy.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.