Artikel

Dragon1 Visualisatietips voor PowerPoint - Dragon1-notatiewijze regels

Hoe plaats je conform Dragon1 symbolen op een tekenvel? De open methode Dragon1 onderkend regels die het plaatsen van symbolen op een tekenvel standaardiseren en ervoor zorgen dat tekeningen meer leesbaar worden. In dit artikel noemen we vier belangrijke Dragon1-notatiewijze regels.

Regel 1 - Plaats een symbool altijd binnen een decompositie container en geef het de ruimte met een denkbeeldig vlak erom heen.

Door op een tekenvel een symbool te tekenen maak je kenbaar dat er een bepaalde entiteit bestaat als onderdeel van een andere entiteit. Je dient deze bovenliggende entiteit te benoemen, anders is het onduidelijk waar de entiteit onderdeel van is. Maak de context duidelijk van waar we naar zitten te kijken. Binnen een decompositie container zijn altijd weer decompositie containers te plaatsen als van entiteiten dient te worden aangegeven uit welke entiteiten deze bestaan.

Regel 2 - Geef een symbool altijd een zo uniek mogelijke entiteitnaam en plaats die altijd gecentreerd onder het symbool.

De naam bij een symbool moet niet het type of functie van de entiteit aanduiden, maar primair een entiteit benoemen. Functionele en technische symbolen voor entiteiten hebben details nodig om betekenisvol te zijn. Met een archetype kun je bijvoorbeeld duidelijk maken welke soort entiteit er bedoeld wordt, welke definitie wordt gehanteerd of welke technologie een entiteit in zich heeft. Als je symbolen gebruikt met veel details wordt het onleesbaar om de naam van een entiteit in het symbool te plaatsen.

Regel 3 - Verduidelijk de functie van een component met een haallijn.

Als de entiteit die is onderkend op een tekenvel een technisch component is, heeft deze ook altijd een functie. Met een haallijn is duidelijk te maken welke functie een technisch component heeft en wat de naam van het bijbehorende of achterliggende element is. Boven de haallijn staat de functie, onder de haallijn de elementnaam.

Regel 4 – Handhaaf altijd de verhouding en kleuren van een symbool.

Entiteiten hebben niet altijd een fysieke verschijningsvorm en daarom ook vaak geen afmeting of massa. Een lezer kent echter altijd onbewust gewicht toe aan kleuren en groottes zoals belangrijk en minder belangrijk. Architecten geven daarom relatieve groottes en kleuren aan symbolen van entiteiten op een tekenvel. Een tekening wordt rustiger en prettig te lezen als de tekening onvervormde symbolen bevat van maximaal drie standaard groottes en goede associatieve kleuren. Dit maakt een tekening overzichtelijker en zal daardoor vaker worden gebruikt.

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.