Artikel

Toekomst van BI: data-analyse wordt steeds natuurlijker

Veel organisaties zien data als het goud van de 21e eeuw. Dankzij data krijgen we steeds beter inzicht in wat er binnen onze organisatie en in de markt speelt. Omdat de waarde van data zo aan belang toeneemt, worden er ook steeds meer vragen over gesteld. Verdrinken we niet in data? Welke stukjes informatie uit die grote databerg zijn nu precies relevant? En wat kunnen we er vervolgens mee? Om antwoord te geven op deze en andere vragen organiseerde QlikTech, specialist in user-driven Business Intelligence, de Business Discovery World Tour in het Evoluon in Eindhoven.

Beperkende techniek
Tijdens de Business Discovery World Tour kwamen verschillende keynote speakers aan het woord. Vincent Peters, Regional Vice President bij QlikTech trapte het event af en legde meteen de vinger op de zere plek. Peters: “Het probleem is niet dat mensen niet in staat zijn om goede data-analyses uit te voeren. Integendeel, de mens staat er juist om bekend snel patronen te kunnen ontdekken, gegevens te sorteren en relevante informatie te filteren. Wanneer we buiten de techniek kijken, zien we dat mensen duizend stukjes informatie per seconde kunnen verwerken.” Maar waarom blijft data-analyse dan toch zo’n heikel punt? Volgens Peters heeft dit te maken met de manier waarop informatie aan ons gepresenteerd wordt. “Professionals uit zowel de business als IT zitten vaak vast aan vooraf gedefinieerde rapportagemethoden. En daar gaat het mis, want wanneer mensen in hun denk- en beslisproces beperkt worden door de techniek, kunnen ze er nooit winst mee behalen.”

Natural Analytics
Om gebruikers niet te beperken tijdens hun analyse maar juist optimaal te ondersteunen, ontwikkelde QlikTech een nieuwe visie op Business Intelligence: Natural Analytics. De lancering vond plaats tijdens de Business Discovery World Tour als onderdeel van QlikView.Next, dat als platform het gat belooft te dichten tussen visualisatieoplossingen en complexe BI-platformen. Natural Analytics focust op het natuurlijke menselijke vermogen om complexe informatie te verwerken. Het ondersteunt de nieuwsgierige manier waarop mensen zoeken, filteren, vragen stellen en verbanden leggen om betekenis te vinden in informatie en zo eenvoudig inzichten te ontdekken en beslissingen te nemen. Peters: “Van het moment dat we ’s ochtends wakker worden zijn we continu bezig ideeën en beelden te verwerken en neemt ons onderbewustzijn – vaak op basis van ons onderbuikgevoel − constant beslissingen om de dag goed door te komen. Bovendien is ons brein erop gericht verbanden te leggen en te categoriseren, zodat we weten wat afwijkt van de norm. We anticiperen ook continu op de toekomst, door onze keuzes te baseren op ervaringen uit het heden en verleden. Op de werkvloer maken we ook gebruik van deze drie talenten van ons brein. Veel van de beschikbare technologie vult deze skills echter niet aan en maakt het nemen van complexe beslissingen, gebaseerd op grote hoeveelheden data, niet makkelijker, maar juist moeilijker. Bij de ontwikkeling van onze strategie hebben we dat dilemma als uitgangspunt genomen. IT- en businesstechnologie staan ons natuurlijke talent om informatie te verwerken nog veel te vaak in de weg, waardoor we er weinig mee opschieten. Met Natural Analyctis doorbreken we dat patroon voorgoed.”

Actionable insights
Professionals uit de IT en de business worstelen niet alleen met hoe ze data-analyse het beste kunnen uitvoeren, maar ook wat ze er vervolgens concreet mee kunnen. Welke actie onderneem je op basis van de gevonden inzichten? Peters: ”Er gaat zoveel mis op het gebied van IT-projecten. Budgetten worden overschreden en projecten duren te lang. Dankzij analytics kun je eerder uitgevoerde projecten analyseren en zien waar de problemen zitten. Via actionable insights kan dan actie ondernomen worden om budgetoverschrijdingen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.” Actionable insights komt er kort gezegd op neer dat inzichten uit analytics in daadwerkelijke verbeteracties vertaald moeten kunnen worden. Dit betekent dat de resultaten uit de analytics in combinatie met markt, sector materie- en proceskennis gebracht moet worden.
Een goed voorbeeld komt uit de retailwereld. Veel grote ketens maken gretig gebruik van het fenomeen quantified self. Consumenten vinden het geweldig om zich constant te meten en daarmee data over zichzelf te verzamelen. En daar blijft het niet bij, deze data wordt uitgebreid gedeeld via social media, zodat organisaties er ook over kunnen beschikken. Organisaties proberen daar op in te spelen door hun businessmodel hier slim op aan te passen. Neem bijvoorbeeld de bekende sportmerken. Zij maken het consumenten zo makkelijk mogelijk om data te verzamelen en te delen via bijvoorbeeld horloges, schoenen en hardloop-apps. Vervolgens gebruiken ze deze data om hun dienstverlening nog meer toe te spitsen op waar hun klanten behoefte aan hebben.

Toekomst
Tijdens de Business Discovery World Tour werd duidelijk dat de rol van data en data-analyse steeds belangrijker wordt binnen bedrijven. De belangrijkste conclusie was dat analytics veel meer geïntegreerd zou moeten worden in het bedrijfsleven om zo betere beslissingen te kunnen nemen. Dit is alleen mogelijk wanneer gebruikers analyses eenvoudig en op een natuurlijke manier kunnen uitvoeren en daarbij niet beperkt worden door de techniek.

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van VincentPeters
Vincent Peters
QlikTech - RVP & MD Benelux, Eastern Europe, Russia & CIS en MEA

Vincent heeft meer dan twintig jaar ervaring in de business software industrie. Vincent is bij QlikTech verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering, van sales en marketing, presales en opleidingen tot HR en finance.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.