Artikel

Verkort stappenplan voor het formuleren van architectuurprincipes

Het formuleren van principes is een lastige zaak, laat staan de discussie over wat nu precies principes zijn

Op deze pagina staan tien stappen voor het correct formuleren van de basis van een principe, het short statement (op basis van Dragon1), inclusief een voorbeeld uitwerking van een principe op basis van dit stappenplan.

We gaan er vanuit dat een architectuurprincipe uiteindelijk de ontwerpruimte dient te beperken, richtinggevend dient te zijn en toekomstvast van aard.

  1. Schrijf in ruwe vorm op wat goed is om te hanteren bij het realiseren van een uitgangspunt, doel of eis.
  2. Deel wat je hebt opgeschreven op in drie delen: 1) De beschrijving van de gehandhaafde werking van iets, zoals een fenomeen, systeem of concept. 2) De beschrijving van het nut en de noodzaak van de werking in een bepaalde situatie of context 3) Waar ga je dit voor gebruiken of bij inzetten?
  3. Formuleer het eerste deel als volgt: begin met het woord 'door' en beschrijf de werking van een systeem, concept of fenomeen. Laat duidelijke de principeoplossing of het gebruik of de inzet van een bepaald concept terugkomen.
  4. Formuleer het tweede deel als volgt: beschrijf de situatie of context en welk nut of noodzaak het toepassen van een principeoplossing daarin heeft. Begin dit gedeelte met 'wordt ervoor gezorgd dat...'
  5. Formuleer het derde deel als volgt: beschrijf waar je het voor gaat gebruiken of wat het voordeel is om het zo te gebruiken. Begin dit gedeelte met 'zodat...' of 'waardoor...'.
  6. Kijk of er naast de interne handhaving van de principeoplossing in deel 1 er ook externe handhaving in bijvoorbeeld de vorm van toezicht nodig is om er voor te zorgen dat wat er werkt ook altijd zo werkt (binnen een bepaalde context, omgeving, ruimte of situatie). Plaats dit in deel 1 van het principe.
  7. Maak van de drie delen waar het short statement van het principe uit bestaat een geheel.
  8. Maak van de tekst een actieve vorm en streeft ernaar dat het shortstatement maximaal 100 woorden is. Houd het kort en bondig. De overige informatie over het principe wordt uitgebreid beschreven in de overige attributen van het principe.
  9. Probeer een titel voor het principe te bedenken waarmee in drie, vier of vijf woorden de essentie terug komt.
  10. Toets dit principe op intuitiviteit en bruikbaarheid bij iedereen. Als mensen het voelen als een open deur of er veel beeld bij hebben, dan heb je je werk goed gedaan. Naast het shortstatement dient in ieder geval ook het attribuut 'impact' van het toepassen van het principe binnen de organisatie te worden beschreven. Doe dit in termen van maatregelen voor noodzakelijke veranderingen.

Hieronder staat een mogelijk begin en resultaat wanneer met dit stappenplan wordt gewerkt.

Het begin

Een RAW-Statement:

Applicaties moeten altijd worden gescheiden van gegevens.

Het resultaat

Naam of titel van het principe:

Applicaties worden stabieler en dynamischer door ze te scheiden van gegevens.

Typering van het principe:

Het applicatie dynamiek-principe.

SHORT-Statement van het principe:

[ Door geen gegevens in applicaties op te nemen en ervoor te zorgen dat applicaties geen kennis hebben of nodig hebben van de structuur van gegevens, en daarnaast hier ook op toe te zien met behulp van ontwikkelstandaarden en ontwikkelregels],
[ wordt ervoor gezorgd dat een wijziging in de gegevens geen of weinig veranderingen inhouden voor applicaties ],
[ zodat de business sneller over nieuwe of op maat toegesneden applicaties kan beschikken die beter op elkaar aansluiten ].

IMPACT door toepassing van dit principe bij onderneming X is:

Rationalisering van het applicatielandschap door gedurende twee jaar onder architectuur vermenging van applicaties en gegevens er uit te ontwerpen en nieuwe passende oplossingen in te kopen.

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.