Artikel

Hoe maak ik mijn organisatie adaptiever met enterprise architectuur?

Welke afspraken moet ik maken in de organisatie en met wie?

Bedrijfsmatige organisaties worden tegenwoordig geconfronteerd met het feit dat er steeds meer softwareapplicaties komen ter ondersteuning van het werk. Niet alleen voor de verkoop, productie en ontwikkeling is er software, maar ook voor de inkoop, HR, financiën en klantservice zijn softwarepakketten in gebruik.

Ook zien we het verschijnsel dat er voor hetzelfde werk ook steeds meer verschillende softwareapplicaties komen. Neem bijvoorbeeld een organisatie dat een fusieresultaat is van een paar deelorganisaties. Vooral in de zorg en bij de overheid zien we dit. Woonzorg en thuiszorgorganisaties hebben bijvoorbeeld allemaal hun eigen informatiesystemen voor cliënten, afspraken en behandelingen.

Op het moment dat de organisaties dan gaan fuseren, worden deze twee applicaties in de regel aan elkaar geknoopt omdat het moeilijk kiezen is tussen één van de twee applicaties. Het gevolg is soms ook dat er dan een nieuwe applicatie wordt aangeschaft en dat het niet lukt om de twee bestaande applicaties uit te faseren. Bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van benodigde functionaliteit in de nieuwe oplossing of dat men gewoonweg niet wil overschakelen op een nieuw systeem.

Wat gebeurt hier nu? De informatievoorziening van de nieuwe organisatie wordt onnodig complex en de organisatie wordt hierdoor minder adaptief. Maar waarom wordt deze minder adaptief? Stel de zorgorganisatie wil gegevens van cliënten, behandelingen en afspraken anders gaan administreren. Dan moet dit op twee, drie of soms zelfs tien plaatsen worden gedaan. Dit kost extra tijd en geld en kan leiden tot grote inconsistenties in de geadministreerde gegevens. Of wat te denken als iemand verhuist of als een back-up van een systeem moet worden teruggezet. Allemaal voorbeelden in de praktijk die maken dat men voor hetzelfde werk, dezelfde soort oplossing en het liefst één en dezelfde oplossing wil gebruiken.

Wat kunnen we nu met deze uiteenzetting doen? Welnu, omdat we weten dat dit voorgaande gebeurt in veel organisaties, zijn er informatie architecten en IT-directeuren die regels voor het ontwikkelen en vernieuwen opstellen zodat er geen onnodige complexiteit in de organisatie ontstaat.

Wat echter nog niet lukt is dat de afspraken worden nageleefd. Er zijn hiervoor twee redenen te noemen: ten eerste weet men niet waarom het zich houden aan de afspraak zo belangrijk is en ten tweede is er onvoldoende toezicht of handhandhaving op de regels.

Hier komt enterprise architectuur als mogelijk instrument om de hoek kijken. Indien bestuur en directie de missie, visie, trends en ontwikkelingen weten te vertalen in de juiste strategische uitgangspunten voor de organisatie, dan is het voor een ieder steeds duidelijk waarom het naleven van bepaalde afspraken en regels zo belangrijk is. Enterprise architectuur is zo een instrument bij toezicht en handhaving. Het is een normenkader.

Op basis van deze strategische uitgangspunten, waar bestuur en directie vierkant achter staan, kunnen architecten architectuurprincipes formuleren. Architectuurprincipes, zijn kortweg gezegd richtinggevende uitspraken over de wijze waarop ontwikkelaars en bouwers hun deel van de oplossing dienen te leveren. Met behulp van deze architectuurprincipes die veel zwaarder wegen dan ontwerpregels of realisatie richtlijnen, kan op een hoger niveau en meer centraal bij een complex strategisch verandertraject worden gestuurd op standaardisatie, gebruik van normen en werken volgens de regels.

Het antwoord op de vraag: 'Welke afspraken moet ik maken en met wie om de organisatie adaptiever te houden?', zou dan kunnen zijn: 'Het bestuur en directie van een organisatie'. Zij dienen strategische uitgangspunten te formuleren en deze als een pakket van afspraken met iedereen te communiceren.

De architecten in de organisatie dienen op basis van de strategische uitgangspunten architectuurprincipes te formuleren. Deze architectuurprincipes dienen dan als een pakket van bindende afspraken te worden gecommuniceerd naar ontwikkelaars en bouwers. Ontwikkelaars en bouwers dienen aan te geven welke best practices, concepten, standaarden, normen, richtlijnen en regels zij hanteren om in lijn met de architectuurprincipes en de uitgangspunten te ontwerpen en te bouwen aan een business/IT-oplossing die duurzaam, integraal, functioneel en daardoor mooi is.

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.