Artikel

Vooruitzicht 2013: Meer met Minder

Trends in Business & IT 2012/2013 richten, inrichten & verrichten

Het is een oud adagium, er moet meer met minder. De meeste managers als ook IT’ ers hebben deze al meer dan eens gehoord. Maar de economische situatie zal dit adagium ons ook in 2013 nog een keer met deze uitdaging confronteren. Bij de meeste organisaties is het ‘vet eruit’ en de ‘quick wins’ zijn op en dus wordt het investeren om structureel kosten te verlagen. Na ruim achttien jaar Business & IT Trends onderzoeken heeft het Business & IT Trends Institute recentelijk het wereldwijde Trends in IT / Strategisch Informatie Management onderzoek afgerond. Dachten wij vorig jaar dat IT grotendeels zou worden ontzien van de economische malaise, aankomend jaar zal IT kosten reductie weer volop aanwezig zijn.

Inleiding
Reeds sinds 1994 onderzoekt het Business & IT Trends Institute (BITTI.nl) jaarlijks de stand van zaken met betrekking tot IT management vraagstukken en IT Trends in het bijzonder. Eind 2010 is dit onderzoek voor het eerst internationaal uitgevoerd in samenwerking met Stevens Institute (Prof. Dr. Jerry Luftman), BITA-center en CIOnet Europa. Het onderzoek is dit jaar gehouden in Noord Amerika, Zuid Amerika, Europa, Azië en Australië waarbij bijna 1000 (IT) executives van organisaties aan hebben meegedaan. Dit artikel presenteert de meest belangrijke uitkomsten met betrekking tot Nederland hiervan.

Top 10 management concerns
Dit is reeds de achttiende keer dat BITTI het onderzoek heeft gehouden maar de derde keer in dit internationale verband. In het onderzoek van 2012 is gevraagd naar 5 belangrijke onderzoeksgebieden om zo de IT executive concerns te adresseren:

1. Management concerns
2. Trends in IT en investeringen
3. IT financiën
4. IT outsourcing, offshoring en cloud sourcing
5. IT Organisatie vraagstukken (budgetten, personeel, rol CIO, organisatie structuur, uitbesteding)

De deelnemende organisaties hebben het belang aangegeven op 39 management vraagstukken, meer dan 50 IT ontwikkelingen en meer dan 18 organisatorische issues. De hieruit ontstane top 10 IT management concerns voor Europa in 2012 wordt hieronder weergegeven.

Inleiding

Reeds sinds 1994 onderzoekt het Business & IT Trends Institute (BITTI) jaarlijks de stand van zaken met betrekking tot IT management vraagstukken en IT Trends in het bijzonder. Eind 2010 is dit onderzoek voor het eerst internationaal uitgevoerd in samenwerking met Stevens Institute (Prof. Dr. Jerry Luftman), BITA-center en CIOnet Europa. Het onderzoek is gehouden in Noord Amerika, Europa, Azië en Australië waarbij bijna 1000 (IT) executives van organisaties aan hebben meegedaan. Dit artikel presenteert de meest belangrijke uitkomsten hiervan.

Top 10 management concerns
Dit is reeds de zestiende keer dat BITTI het onderzoek heeft gehouden maar de eerste keer in dit internationale verband. In het onderzoek van 2010 is gevraagd naar 3 belangrijke onderzoeksgebieden om zo de IT executive concerns te adresseren:
1. Management concerns
2. Trends in IT en investeringen
3. IT Organisatie vraagstukken (budgetten, personeel, rol CIO, organisatie structuur, uitbesteding)
De deelnemende organisaties hebben het belang aangegeven op 39 management vraagstukken, meer dan 50 IT ontwikkelingen en meer dan 18 organisatorische issues. De hieruit ontstane top 10 IT management concerns voor Europa in 2012/2013 wordt hieronder weergegeven.

 

In een meer stabiele economische ontwikkeling hebben de meeste management concerns de neiging om geleidelijk te verschuiven in prioriteit. In de aankomende periode van meer met minder bepaalt de top 5 prioriteiten de agenda van de CIO. Het realiseren van bedrijfsproductiviteit en bedrijfskosten reductie staat daarbij op de eerste plaats en heeft daarmee stuivertje gewisseld met Business & IT alignment in vergelijking tot vorig jaar. Voor zover geen radicale wijzigingen in de prioriteitenlijst. Als derde staat Business flexibiliteit en snelheid naar de markt (met nieuwe, slimmere, goedkopere producten). Deze management concern heeft een sprong gemaakt vanaf de 7e plaats vorig jaar. Dit management concern zal van de CIO vereisen om de benodigde wendbaarheid en snelheid te leveren (meer / sneller). Maar dit wel in relatie tot management concern 4 (IT kosten reductie) en 5 (IT betrouwbaarheid en efficiëntie).

Trends in IT
Jaarlijks wordt gekeken naar welke trends prioriteit hebben, welke reeds operationeel zijn en waarin flink wordt geïnvesteerd. De respondenten kozen uit meer dan 50 ontwikkelingen welke enerzijds zijn ontstaan door onze onderzoek en anderzijds door bevindingen van voorgaande onderzoeken. De lijst wisselt jaarlijks. Voor de periode 2010 tot en met 2012 zijn is de top 10 Trends in IT hieronder weergegeven (Europa).

Opvallend is dat Het Nieuwe Werken een typisch Nederlands iets is, deze komt dan ook niet terug in de top 10 van Europa. Internationaal is dit beperkt bekend als ‘New worlds of work’. Maar het blijft een ‘Nederlands feestje’, dit feestje stond vorig jaar in de top 5 van Nederland. Business Intelligence topt het klassement reeds 4 jaar (sinds 2008). Cloud computing stond vorig jaar nog op de achtste plek (in Amerika toen op de 2e) maar evenaart dat dus in 2012/2013. Hoogste nieuwe binnenkomer is Apps development. We kunnen rustig stellen dat de erfenis van Steve Jobs nu ook diep in de bedrijven binnenkomt. Naast deze IT trend zijn er nog twee nieuwkomers: BYOD (8e plaats) en External

Community Platforms (10e plek)
ERP staat weer op de 4e plek en is samen met de nummer 5 (CRM) een blijvertje geworden. Uit nader onderzoek van BITTI.nl is gebleken dat ERP al redelijkerwijs gemeengoed is binnen het Nederlandse bedrijfsleven (61% van de Nederlandse organisaties heeft een of meerder ERP modules operationeel).

Zowel Azië als Australië hadden in de afgelopen jaren een beduidend afwijkende prioriteitenlijst. Daar waar Europa, Verenigde Staten en Nederland gericht zijn op de meer bedrijfstoepassingen bleken de andere continenten vooral gericht te zijn op netwerk infrastructuur en communicatie toepassingen.

Voor dit jaar moeten we dit nog even afwachten aangezien
Naast de hoge mate van toepassing van ERP kennen ook een aantal andere trends een hoge mate van toepassing. Dit overzicht is hieronder gegeven (% van de Nederlandse organisaties die deze trend operationeel heeft of welke op korte termijn operationeel zullen zijn):

De snelle stijging van Cloud Computing lijkt na de mate van virtualisatie (51%) een logisch volgende stap. Ook Voice over IP is inmiddels normaal toegepast te noemen. Dat CRM hoog in de top tien is geëindigd blijkt ook wel uit de hogere mate van experimenteren en investeren. Circa 39% van de Nederlandse organisaties overweegt of investeert reeds in Customer Relation Management systemen. Het percentage dat ERP geïmplementeerd heeft (38%) in deze meting ligt lager dan in eerdere metingen. Dit heeft vermoedelijk te maken met het lagere percentage industrie (7,3%) en transport en logistiek (2,7%) in de meting van dit jaar in Nederland. Wel is de populariteit van ERP ook hier zichtbaar. Een kleine 30% overweegt ERP te implementeren of investeert hier reeds in.
Opvallend is het hoge percentage dat investeert in social networking/-media. Maar liefst 47% van de organisaties experimenteert hierin. Hierbij kan echter ook gesteld worden dat organisaties hier serieus mee omgaan aangezien slechts 18% aangeeft het operationeel te hebben. Gezien de eenvoud van toepassing (in eerste opzicht) hadden wij verwacht dat dit percentage hoger zou zijn. Dat Apps development en BYOD hoog in de Europese top 10 staan is eveneens door te trekken naar Nederland. Voor beide gelden flinke percentages van interesse tot en met grootschalig investeren. In Europa staat Apps development op de 3e plaats en BYOD op de 8e plaats, voor Nederland lijkt de interesse in BYOD echter groter te zijn.

Business Process Management heeft minder snel vaste voeten onder de grond gekregen. Deze trend bestaat al veel langer, echter de mate van operationeel zijn is nog relatief laag (14%). De doorlooptijd van ‘gedachte’ naar ‘ operationeel’ lijkt dus langer te zijn dan bijvoorbeeld bij BYOD en Apps development.
De nieuwste ‘ buzz-word’ Big Data heeft op dit moment een luisterend oor bij minder dan de helft van de Nederlandse organisaties (45%). 55% geeft aan hier (nog) niet over na te denken.

Ontwikkelingen IT budget
Meer met minder lijkt het adagium voor 2013. Dat blijkt ook uit de ontwikkelingen in het IT budget. In 2012 was het IT budget voor 72% van de onderzochte Europese organisaties minder of gelijk aan 2011, in 2011 t.o.v. 2010 was dat percentage 54%. Hetzelfde beeld mogen we ook in 2013 verwachten (69%) zoals zichtbaar in onderstaand grafiek. Bij 31% van de Europese organisaties is een stijging te verwachten, dit was nog 37% in 2012.

Als we naar de onderliggende cijfers (allocatie van het IT budget) kijken dan zal (offshore) outsourcing winnen. Zo stijgt het percentage medewerkers offshore van 2% in 2011 naar 13% dit jaar. Ook outsourcing stijgt van 8% naar 11%. Consulting bureaus lijken nog een zwaar jaar tegemoet te gaan. Het budget percentage voor deze groep daalt van 15% in 2011 naar 9% in 2013 (8% in 2012). Infrastructuur (hardware, software) blijft ongeveer gelijk. Hoewel offshore outsourcing stijgt maakt 41% van de Europese organisaties geen gebruik van welke vorm van offshore outsourcing dan ook, dit geldt ook voor 2013 (40%).

Over alle branches wordt gemiddeld 6,11% van de omzet van organisates gealloceerd aan het IT budget (dat was 6,36% in 2011).

Andere interessante conclusies (onderzoeksrapport):

  • Nederland is nog te veel gericht op IT kosten in plaats van IT waarde
  • Het Nieuwe Werken is in de ogen van de continenten een Nederlands feestje (maar als het helpt…)
  • Business Intelligence is de groeimarkt in 2012-2013
  • Door de recessie heen had NL het meest stabiele IT budget, in 2012-2013 is nu ook het IT budget (weer) aan de beurt: Meer met Minder
  • Naast budgetten lijkt ook nieuw personeel en salaris met grote voorzichtigheid worden benaderd
  • Cloud, Apps en geconsumeerde IT zijn de trends van 2012-2013
  • (offshore) outsourcing laat een stijgende trend zien
  • Business & IT alignment blijft fundamenteel

 

Dit artikel is een onderdeel van het boek “Trends in Business & IT 2012/2013- Richten, inrichten en verrichten’ meer informatie op www.bitti.nl
Auteur: Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT, directeur research bij het benchmark en adviesorganisatie: Business & IT Trends Institute

TRENDS IN IT boek:
Speciaal voor de lezers van XR magazine:
Lezers van XR magazine kunnen dit boekwerk (zachte kaft, 228 pagina’s, full colour, boekwinkel prijs: 45 euro) met 15% korting bestellen via http://www.bitti.nl/publicaties/boeken/trends_in_businessit2012 Vergeet bij uw bestelling niet te vermelden: XR korting!


Trends in Business & IT 2012/2013

Barry Derksen
ISBN:978-90-817866-0-7

Na de wereldwijde financiële crisis volgde een korte opleving tot in de zomervakantie van 2011. Genoten vele beleggers van de eerder gemaakte winst, was deze aan het eind van de vakantie weg en bleven velen achter met een verlies van 30%. Al snel kwam de discussie over het ingrijpen van de politiek en snel gevolgd door het beschouwen van de credit rating agency’s als junkstatus bedrijven (door Amerikaanse politici). 2012 en 2013 zijn de jaren waarin de Europese Unie zichzelf moet bewijzen…vooral voor de financiële markten.

Als we dit doortrekken naar IT- ontwikkelingen zien we vaak dezelfde bewegingen. Vandaag de dag heeft iedereen het ineens over Cloud computing en over de Apps voor de tablets en Smart Phones. Daar hadden we tot voor kort nog nooit over gehoord. En naast de vernieuwing van HTML (5) wordt het tijd dat u uw regieflow van uw Cloud based SOA omgeving op orde krijgt (BPM/BRE) om te voldoen aan de compliance vereisten en dat bij voorkeur wel gekoppeld aan de Social Media front office in uw organisatie.

Sommige trends zijn hypes. Anderen zijn blijvertjes. Sommige trends zijn makkelijk te implementeren. Andere trends impliceren fundamentele en grootschalige veranderingen van uw bedrijfsvoering.

Dit boek is al zeventien jaar een gids voor managers die zichzelf een beeld willen vormen over de zin en onzin van business & IT ontwikkelingen. De kern van dit jaarlijks bijgewerkte boek is de ondertitel: ‘Richten, inrichten en verrichten met Business & IT’. In dit boek geven wij diverse praktische handvatten om uw bedrijfsvoering & ICT te richten (roze katern), in te richten (blauwe katern) en te verrichten met Trends in IT (de yellow pages van IT) om er voor te zorgen dat uw bedrijf wendbaar blijft ten opzichte van bewegelijke IT- ontwikkelingen.

Het roze katern helpt u te richten door wereldwijde ontwikkelingen in een context te plaatsen. Het tweede, blauwe deel biedt praktische handvatten voor de praktijk en het derde gele deel biedt u een actueel overzicht van IT Trends. In de diverse hoofdstukken leest u de visies en meningen van een serie toonaangevende professionals uit het bedrijfsleven en van universiteiten.

Veel leesplezier en succes bij het richten, inrichten en verrichten van een goede Business & IT combinatie!

 

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van barryderksen
Barry Derksen
Business & IT Trends Institute

Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI, is werkzaam als partner bij het Business & IT Trends Institute, daarvoor was hij o.m. senior manager bij KPMG Information Risk Management.

 
Reacties
Dhr. W.J. de Waal op maandag 12 november 2012 9:20

Wederom een zinvolle Trendview 2013

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.