Artikel

Tien kenmerken van een volwassen architectuur op basis van Dragon1

Wanneer is een architectuur volwassen? Hoe ziet een dergelijke architectuur eruit?

In veel organisaties wordt architectuur gebruikt voor drie doelen: 1) het geven van inzicht en overzicht in de samenhang en afhankelijkheden van een integraal informatiesysteem, 2) als voorschrijvend ontwerpkader voor ontwikkelprojecten en 3) als managementstuurinstrument voor het maken van strategische afwegingen en het nemen van strategische beslissingen. Of een architectuur voor al deze drie doelen inzetbaar is of bruikbaar is hangt sterk af van de volwassenheid van de architectuur.

Op deze pagina staan tien kenmerken uit Dragon1 op basis van best practices voor het herkennen van de volwassenheid van architectuur. Gebruik de lijst als een checklist om in enkele minuten tijd een gevoel te krijgen bij een architectuur.

  1. De architectuur wordt gedragen en erkend door de business en IT-directie van de organisatie en de belangrijkste klanten, ketenpartners (en leveranciers) van de organisatie.
  2. Het bestuur, directie en management maakt gebruik van de architectuur (met name de concepten, principes, modellen en visualisaties) van een bepaald domein, systeem of solution voor het nemen van strategische beslissingen.
  3. Projecten, leveranciers en ontwikkelaars maken gebruik van de architectuur als richtinggevend kader, om vooruit te kijken en voor het oplossen van problemen.
  4. Klanten, ketenpartners en leveranciers maken gebruik van de architectuur om er op aan te sluiten.
  5. De architectuur is een up-to-date consistent gedocumenteerd en goed toegankelijk geheel van uitgangspunten, concepten, principes, regels, artifacten/ elementen, modellen, oplossingen, visualisaties en views.
  6. De architectuur is een soort conceptueel ontwerp van een domein, systeem of solution, waarbij de architectuur is te relateren aan de strategische uitgangspunten, functionele eisen en bedrijfsdoelen van een organisatie.
  7. De architectuur beschikt over een gebruikt begrippenkader.
  8. De architectuur zorgt ervoor dat logische en fysieke ontwerpen die gemaakt worden onder de architectuur hoger van kwaliteit zijn (met name duurzamer, integraler en toekomstvaster).
  9. De architectuur is gekoppeld aan het transformatieproces, innovatieproces en de planning-en-control-cyclus van de organisatie. Er wordt actief op/ mee gepland, bestuurd, doorontwikkeld en gecontroleerd.
  10. De architectuur en onderdelen daaruit worden vaak hergebruikt en niet steeds opnieuw gemaakt en weer teruggekoppeld naar de architectuur. De architectuur is daarmee proactief voorschrijvend en niet reactief beschrijvend.
Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.