Artikel

Ontwerpprincipes voor het maken van visualisaties en ontwerpen. Deel 3 - Modulariteitsprincipe

Complexiteit van een systeem is te reduceren door het modulair te maken.

In de figuur hier rechts wordt meteen duidelijk wat we bedoelen. Als er een systeem is dat uit veel verschillende onderdelen bestaat, waarbij de onderdelen één grote samenhangende kluwen vormen, is het ondoenlijk om een gedeelte van dat systeem te veranderen zonder dat het impact heeft op de rest van het systeem (zie het kluwensysteem aan de linkerkant in de figuur).

De linkerkant in de figuur rechts toont een systeem waarbij er drie gebieden zijn onderkend. Een gestippeld gebied (de onderdelen in dit gebied kennen geen eigenaar), een licht grijs en een donkergrijs gebied (de onderdelen in deze gebieden kennen een eigenaar). Sterker nog er is een overlap tussen deze twee gebieden: onderdelen hebben meer dan 1 eigenaar. Een systeem dat in deze situatie is (systeemonderdelen hebben geen eigenaar en soms dubbele eigenaren), is lastig om gecontroleerd te veranderen.

Aan de rechterkant in de figuur staat hetzelfde systeem, maar nu zijn functioneel bij elkaar horende systeemonderdelen in afzonderlijke modules geplaatst. De communicatie tussen de modules verloopt alleen via gestandaardiseerde interfaces.

In het systeem aan de rechterkant van de figuur wordt meteen duidelijk dat modulariteit zorgt voor een hogere mate van veranderbaarheid van systeem en verlaging van de ongewenste impact op andere delen van het systeem.

Ook is het aan te bevelen om altijd alle systeemonderdelen een eigenaar te geven en ook niet meer dan één eigenaar. Dit zorgt voor een duidelijk aanspreekpunt in geval van aanstaande wijzigingen.

Hetgeen dat hier is geschetst lijkt eenvoudig, maar in veel situaties is men niet in staat om het modulariteitsprincipe toe te passen. Bij analyse blijkt dit vaak te komen door gebrek aan inzicht en overzicht in alle systeemonderdelen, eigenaarschap en functie van de onderdelen en samenhang en afhankelijkheden tussen de onderdelen.

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.