Artikel

Hoe kijkt Dragon1 tegen IT-innovatie aan op basis van architectuur?

Met architectuur op basis van Dragon1 is het mogelijk om in kaart te brengen waar de complexiteit en afhankelijkheid van de IT-omgeving omlaag kan en moet!

Dragon1 ziet innovatie op IT-gebied als de motor achter bedrijfsvernieuwing. Door fundamenteel bedrijfsprocessen te herontwerpen kunnen bijvoorbeeld nieuwe producten en diensten worden gemaakt en geleverd aan klanten. Om een proces te kunnen herontwerpen moet het mogelijk zijn om bijvoorbeeld overal en op elk moment informatie beschikbaar te hebben: locatie onafhankelijk, technologie onafhankelijk en persoonsonafhankelijk. Ook dient de IT-omgeving eenvoudig, overzichtelijk en beheersbaar te zijn.

Dragon1 stelt dat een organisatie, wil men met IT-innovatie aan de slag gaan, goed moet kijken waar afhankelijkheid is gecreëerd in het verleden door de keuze van een bepaalde technologie of oplossing. Deze afhankelijkheid zit vaak bedrijfsvernieuwing in de weg. Ook kan de IT-omgeving qua structuur in de weg zitten als deze te complex is.

Door afhankelijkheid en complexiteit te verlagen is de organisatie vrijer in haar keuze. Goede IT-innovatie is voor Dragon1 dan ook het vernieuwen van IT waarbij de afhankelijkheid van een organisatie naar leveranciers, producten en technologieën wordt verminderd.

IT-innovatie is een business vraagstuk. De business moet keuzes maken in het opheffen van afhankelijkheid en complexiteit betreffende IT-oplossingen. Dat kost tijd, geld, inspanning en vraagt om visie.

In de praktijk zien we dat te vaak de business geen keuze kan maken, omdat het hen aan visueel inzicht en overzicht in de architectuur van de IT-omgeving ontbreekt. Het devies is daarom: maak uw IT-omgeving visueel.

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.