Artikel

Programma van Eisen of Architectuurdocument?

In dit artikel wordt in het kort belicht dat een architectuurdocument soms onbedoeld een gedeeltelijk programma van eisen is.

Is het volgende relaas herkenbaar?

Een manager of directeur van een onderneming wil een nieuw informatiesysteem laten bouwen, een bedrijfsproces herinrichten of een nieuwe dienst op de markt brengen. We kunnen een bedrijfsproces, informatiesysteem of dienst zien als een te realiseren 'bouwwerk'.

Er wordt door de opdrachtgever een project opgestart met een plan van aanpak en bij het project worden architecten betrokken. Deze architecten gaan zo snel en zo vroeg mogelijk bezig met het opstellen van een architectuurdocument waarin ze principes opschrijven in de vorm van richtinggevende uitspraken die gaan over functionaliteit en techniek. Aan een half woord hebben zij genoeg om een zelf gekozen oplossingsrichting helemaal uit te werken. Soms kan dan het project zelfs van start gaan met dit architectuurdocument dat klaar is.

De opdrachtgever geeft bij aanvang van het project op twee pagina's nog wel een ruw idee van de businessbehoefte mee aan de projectleider van wat hij wil, en de opdrachtgever vraagt de architecten of ze dat verder kunnen uitwerken.

Het project gaat dan van start, maar zonder programma van eisen. Het zou een betere praktijk zijn om een project pas van start te laten gaan als er een programma van eisen is, op basis waarvan een architectuurdocument kan worden gemaakt.

Bij nadere bestudering van een architectuurdocument zie je vaak 'principes' staan zoals 'wij willen dit', 'we streven er naar om ....' en 'er dient ....' of 'dit ... gebeurt altijd zo en zo'. Allemaal uitspraken die in feite uitgangspunten, eisen en doelen zijn voor het te realiseren 'bouwwerk'.

Als we kijken naar de bouwkundige architectuur, dan noemt men een dergelijk document waarin dit soort uitgangspunten staan, geen architectuurdocument, maar een programma van eisen. Vaak werkt de architect wel mee aan het opstellen van een programma van eisen. Een programma van eisen is een contractstuk voor de ontwerpende partij van de opdrachtgevende partij. Het bevat uitgangspunten, doelen, eisen en definities voor elementen, kwaliteitaspecten en belanghebbenden van het 'bouwwerk'.

Als een architect een document maakt, dat 'architectuurdocument' heet waarin uitgangspunten staan onder de noemer van principes, dan geeft dat wel problemen. Immers aan uitgangspunten hangt een tijd- en prijskaartje. De uitgangspunten dienen door de belanghebbenden die er voor gaan betalen te worden bekrachtigd, maar die belanghebbenden lezen vaak geen architectuurdocument.

Als het architectuurdocument in feite een programma van eisen is, waar is dan het architectuurdocument?

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.