Artikel

PXA: een verkort stappenplan

Belangrijke stappen bij het opstellen van een PXA.

De PXA wordt opgesteld voordat begonnen wordt aan de ontwerpfase en realisatiefase van een (grote) bedrijfstransformatie of het ontwikkelen van een IT-oplossing. Het opstellen van de PXA zorgt ervoor dat de overgang van de requirement engineering (opstellen van eisen) fase naar de ontwerpfase op juiste wijze verloopt en beschrijft de architectuur waaraan het uiteindelijke ontwerp zich dient te conformeren.

Het document is zowel voor de opdrachtgever als voor de opdrachtnemer leidend (bindend) en dient voor beide partijen begrijpelijk en bruikbaar te zijn. De opdrachtgever moet een duidelijk beeld krijgen van hoe de eisen en wensen van de opdrachtgever zelf en van de belanghebbende (en eindgebruikers) zijn doorvertaald naar een passende architectuur voor de oplossing. De opdrachtgever dient te kunnen sturen met de PXA. De opdrachtnemer moet een duidelijk kader hebben waaraan het op te leveren ontwerp (en oplossing) dient te voldoen. Het doel van de PXA is om dit zoveel mogelijk visueel inzichtelijk te maken. De PXA bevat zowel globale informele visualisaties (vooral interessant voor opdrachtgever) als formele gedetailleerde visualisaties (vooral interessant voor opdrachtnemers).

Het volgende stappenplan helpt de architect bij het opstellen van de PXA:

 1. Verzamel de strategische uitgangspunten, doelen, eisen en wensen van de opdrachtgever en belanghebbende voor het betreffende project indien deze nog niet zijn beschreven in een programma van eisen (PvE). Maak deze visueel inzichtelijk met schetsen van de toekomstige situatie. Hierdoor ontstaat er een beeld van een mogelijke toekomst, een streven van waar men naar toe wil. Dit is tevens een eerste kans om te peilen welke richting de opdrachtgever op wil. De visualisatie kan immers aanslaan of tegenstaan bij de opdrachtgever en belanghebbende.
   
 2. Verzamel tevens de problemen die zich in de huidige situatie voor doen. Maak deze visueel inzichtelijk met een schets van de huidige situatie. Dit zorgt ervoor dat voor iedereen de aanleiding en het belang van het project duidelijk is.
   
 3. Indien de huidige situatie (lees: huidige enterprise architectuur van de onderneming) nog onvoldoende visueel (of tekstueel) inzichtelijk is gemaakt, dient dit eerst gedaan te worden. Zonder een beeld van de huidige situatie is het onmogelijk om de juiste oplossing te kiezen en te implementeren binnen een onderneming.
   
 4. Op basis van de huidige situatie en het PvE dient de architect met een passende oplossing te komen. Selecteer daarom concepten en principes die samen de mogelijke oplossing vormen en visualiseer deze door middel van conceptschetsen en principeschetsen. De concepten en principes samen vormen de oplossing. Deze totaalplaat dient gevisualiseerd te worden door middel van een schets of grove tekening.
   
 5. Presenteer de visualisaties aan de opdrachtgever en belanghebbende. Op basis van de reacties kan de architectuur van de mogelijke oplossing worden bijgeschaafd en kan de opdrachtgever uiteindelijk zijn goedkeuring geven over de voorlopige architectuur van de oplossing.
   
 6. Op basis van de keuzes die tot nu toe gemaakt zijn dienen meer formele en meer gedetailleerde tekeningen gemaakt te worden. Deze visualisaties geven een realistisch en meer gedetailleerd beeld van de uiteindelijke oplossing. Bij het maken van deze visualisaties is de hulp van specialisten op de diverse gebieden (enterprise, governance, business, information, security, technology) noodzakelijk. Deze visualisaties geven een beeld van de impact, risico's, kosten/baten etc. van de toekomstige oplossing. Op basis hiervan kan een opdrachtgever zijn goedkeuring geven over de beschreven architectuur van de oplossing in de PXA.
   
 7. Maak Artist Impressions, Sfeerbeelden en/of Situationele beelden die de opdrachtgever een begrijpelijk en visueel aantrekkelijk beeld geven van wat er gerealiseerd gaat worden doormiddel van het project. Hierdoor heeft de opdrachtgever een duidelijk eindbeeld van hetgeen wat gerealiseerd zal worden en waar hij of zij zijn goedkeuring over heeft gegeven.
   
 8. Vertaal de gekozen oplossingsrichting naar ontwerpregels voor de aannemer(s) en maak een Blauwdruk (bouwtekening) van de oplossing. Op basis hiervan weet de opdrachtgever wat hij moet realiseren en op welke wijze dit gedaan moet worden.
   
 9. Verzamel alle visualisaties en verwerk deze in een aantrekkelijke powerpoint-presentatie en stel deze beschikbaar aan de opdrachtgever, belanghebbende en aannemer(s) voor reacties (commentaar).
   
 10. Verwerk de reacties van alle partijen door de visualisaties, waar nodig, aan te passen en lever een definitieve versie op van de PXA.

Op deze wijze is de PXA voor ieder project een must-have en is het een bindend en begrijpelijk document voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. 

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.