Artikel

10 kenmerken van volwassenheid van Enterprise Architectuur met Dragon1

In dit artikel worden in het kort tien kenmerken van volwassenheid van Enterprise Architectuur belicht.

1. Wat is Enterprise Architectuur in de kern?

De enterprise architectuur is het bedrijfs- en informatiekundig perspectief van de onderneming. Het is een soort van ondernemingsbreed gecombineerd conceptueel, logisch en fysiek 'architectonisch ontwerp' voor de vereiste duurzame, adaptieve en toekomstvaste richting, inrichting en verrichtingen van de onderneming teneinde uitvoering te kunnen geven aan de missie, visie, strategie en beleid van de onderneming.

2. Waar bestaat primair de Enterprise Architectuur-documentatie uit?

De enterprise architectuur is een klein up-to-date consistent gedocumenteerd en goed toegankelijk (web & presentation-based) navolgbaar geheel van uitgangspunten, concepten, (ontwerp) principes, (ontwerp)regels, artifacten/elementen, modellen, oplossingen, visualisaties en views betreffende systemen, domeinen, fenomenen en situaties uit de onderneming.

3. Waar maakt Enterprise Architectuur primair gebruik van?

In de enterprise architectuur wordt gebruik gemaakt van de missie, visie, strategie en beleid van de onderneming, een consistent en stabiel branche/ondernemings-begrippenkader en enterprise architectuur-begrippenkader en van verschillende referentie architecturen (waarin trends en ontwikkelingen uit de industrie zijn verwerkt).

4. Hoe wordt Enterprise Architectuur primair gebruikt?

De enterprise architectuur en onderdelen eruit (zoals principes en stijlelementen) worden vaak hergebruikt en niet steeds opnieuw gemaakt om deelarchitecturen en ontwerpen voor innovaties, beheersing, solutions, projecten en programma te maken en die worden steeds weer teruggekoppeld naar de enterprise architectuur.

5. Wie zijn de belangrijkste belanghebbenden van Enterprise Architectuur?

De enterprise architectuur wordt gedragen, (h)erkend en gezien door de business- en IT-directie van de onderneming en de belangrijkste klanten, medewerkers, ketenpartners (en leveranciers) van de onderneming als strategisch/tactisch stuurinstrument voor beheersing, verandering en ontwerp van een duurzame samenhangende business & IT.

6. Waar wordt intern Enterprise Architectuur primair voor gebruikt?

Het bestuur, directie en management maakt gebruik van de enterprise architectuur (met name de concepten, principes, modellen en visualisaties) voor het nemen van strategische en tactische beslissingen in een bepaald domein, systeem of solution van de onderneming betreffende verandering, ontwerp, realisatie en beheersing.

7. Waar wordt extern Enterprise Architectuur primair voor gebruikt?

Projecten, leveranciers en ontwikkelaars maken gebruik van de enterprise architectuur als richtinggevend en voorschrijvend kader voor de inrichting, om vooruit te kijken en voor het oplossen van problemen.

8. Wat is de functie van Enterprise Architectuur?

De enterprise architectuur zorgt ervoor dat domeinarchitecturen, systeemarchitecturen en solution architecturen kunnen worden opgesteld, op basis waarvan conceptuele, logische en fysieke ontwerpen zijn te maken.

9. Hoe is de Enterprise Architectuur ingebed in de onderneming?

De enterprise architectuur is gekoppeld aan het transformatieproces, innovatieproces en de planning-en-control-cyclus van de onderneming. Er wordt actief op/mee gepland, beheerst, bestuurd, doorontwikkeld en gecontroleerd.

10. Waar maakt Enterprise Architectuur verschil in?

De enterprise architectuur maakt verschil tussen architectuurprincipes en ontwerpprincipes. De principes beschrijven de bewezen gehandhaafde werking van concepten, systemen en fenomenen en zijn geen veralgemeniseerde vage wensen en eisen van belanghebbenden.

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.