Artikel

Dragon1 Architecture Quality Control

Naar aanleiding van veel reacties en vragen om artikelen over auditing en review van architectuur, volgt nu een artikel dat dieper in gaat op het meten en verbeteren van de kwaliteit van architectuur op basis van Dragon1.

Architecture Quality Control

In Dragon1 is de aanpak Architecture Quality Control aanwezig. Deze aanpak maakt het mogelijk om snel en efficiënt feiten, bevindingen, conclusies en aanbevelingen volledig, consistent en samenhangend te kunnen opstellen. In de aanpak zitten referentie modellen, raamwerken, normen, standaarden en richtlijnen voor een bepaalde volwassenheid van architectuurproducten, het architectuurproces zelf, de architectuurorganisatie, de architecten en de ondersteunende informatievoorziening.

Aan de hand van een checklist van ongeveer 350 vragen worden auditors/reviewers door het stappenplan heen geholpen en is een standaard rapportage-template maatwerk te maken en af te stemmen op het begripsniveau en de aandachtsgebieden van de doelgroep een audit/review-rapport opleveren. (Bijvoorbeeld bestuur, directie of management)

De Architecture Quality Control aanpak focust niet alleen op architectuur, maar ook op het planning & requirements proces (programma van eisen) dat vaak voorafgaand aan architectuur zou moeten plaatsvinden. Ook kijkt de aanpak naar ontwerp en realisatie (documentatie) waarin de opgestelde architectuur terugvindbaar gebruikt zou moeten worden.

In het Dragon1 Studieboek van Managers en Architecten staat de volledige aanpak. Op Dragon1 staan checklisten met 20 kernvragen van de Dragon1 en tevens een visualisatie van het normenkader in powerpoint formaat waarin de dertien kenmerken van volwassenheid zijn verwerkt.

In de Dragon1 - Architecture Quality Control aanpak, staan dertien belangrijke kenmerken van een volwassen enterprise architectuur. Deze kenmerken maken het mogelijk de kwaliteit (zoals de volwassenheid) van enterprise architectuur te meten en te verbeteren.

Hoe hoger de volwassenheid van de enterprise architectuur is, des te beter is de onderneming in staat haar strategische uitgangspunten en bedrijfsdoelen te realiseren.

De kenmerken van volwassenheid van enterprise architectuur adresseren de volgende product & proces aspecten van een enterprise architectuur: functie, vorm, structuur, gebruik, beheer, doorontwikkeling, ontwerp, belanghebbenden, eisen, oplossingen, rol, focus, kader en zichtbaarheid van de enterprise architectuur in de onderneming. Hiermee wordt vanuit een groot aantal verschillende perspectieven de enterprise architectuur belicht om te kunnen spreken van een bruikbaar model voor kwaliteitsmeting en kwaliteitsverbetering van de enterprise architectuur.

Wat is de realiteit?

Bijna geen enkele enterprise architectuur blijkt op enig moment te voldoen aan al de dertien kenmerken. De dertien kenmerken zijn wel stuk voor stuk realistische en realiseerbare maatregelen of architectuur uitgangspunten om na te streven. Door deze kenmerken na te streven wordt ervoor gezorgd dat de enterprise architectuur een middel is en geen doel op zich wordt. Er wordt ook voor gezorgd dat de beloofde kwaliteitsvoordelen van bepaalde business & IT-concepts meer worden verzilverd in de onderneming en dat investeringen, veranderingen en projecten meer zijn afgestemd op het realiseren van strategische uitgangspunten.

Let op! We stellen voorop dat het maken van een architectuur vooral een creatief proces is waarbij te weinig kennis en ervaring en teveel structuur vanuit een aanpak ongewenst de benodigde vrijheid van de architect inperkt om tot een mooi, inspirerend en ingenieus architectonisch ontwerp te komen. Het verdient aanbeveling om het maken van architectuur niet te veel aan regels te onderwerpen, maar het product van de architect aan kwaliteitseisen te onderwerpen in relatie tot het gebruiksdoel van de architectuur. Dit zorgt voor meer en betere architecturen en architectonische ontwerpen.

Ga eerst eens aan de slag!

In een onvolwassen architectuuromgeving is het verstandig om een minimum aan architectuuraanpak te hanteren en een maximum aan architectuurcreativiteit de ruimte te geven. De opgeleverde architectuurproducten (zoals architectuurvisualisaties) en bruikbare architectuur adviezen (zoals architectuurprincipes) die inzicht en overzicht geven zijn altijd van grote toegevoegde waarde.

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.