Artikel

Het is moeilijk presteren in de rol van architect

Bij steeds meer ondernemingen en instellingen werken beleidsmedewerkers, managers, specialisten en ontwikkelaars in de rol van architect. Dit heeft voor- en nadelen boven de architect als functie in de organisatie.

Rollen en functies

In veel organisaties werken mensen in een officiële onderkende en benoemde functie, zoals ICT-afdelingsmanager, beleidsmedewerker, systeembeheerder en softwareontwikkelaar. Vanuit deze functies voeren mensen taken uit die horen bij deze functie. Daarbij beschikt iemand veelal over de benodigde competenties, ervaring en hoge handelingsnelheid die hem of haar in staat stelt het werk goed of zelfs uitmuntend te kunnen uitvoeren.

Projecten en architecten

Wanneer een organisatie gaat veranderen of zelfs innoveren (vernieuwen), komt het vaak voor dat bepaalde taken in projecten moeten worden uitgevoerd die behoren bij een functie die niet is onderkend in het functiegebouw van de organisatie. Dit leidt doorgaans tot het onderkennen van rollen (met andere woorden: het tijdelijk waarnemen van een functie). Bij gemeenten bijvoorbeeld zien we dat de projecten betreffende de digitale overheid ervoor zorgen dat een beleidsmedewerker, systeembeheerder, manager of applicatieontwikkelaar de rol krijgt van informatie architect, technisch architect of applicatie architect.

De functie van architect

Een architect is een persoon die een ontwerp maakt van een groot geheel, zoals bijvoorbeeld de complete ICT-infrastructuur of de informatievoorziening van een organisatie. Hiervoor heeft hij veel diepgaande en up-to-date kennis nodig, een hoge beslissingsnelheid en ervaring van veel verschillende oplossingsrichtingen (concepten) voor het gebied dat hij ontwerpt. Hij moet bijvoorbeeld concepten bij elkaar kunnen kiezen die tegenstrijdige wensen en eisen van vele belanghebbenden en opdrachtgevers met elkaar verenigen. De opdracht en uitdaging van een architect is bijvoorbeeld om een flexibele informatievoorziening te ontwerpen die en heel open moet zijn op internet, ook maar zeer veilig.

De opdracht en uitdaging van de architect als rol

Een specialist, ontwikkelaar of beleidsmedewerker zijn personen die doorgaans minder up-to-date conceptuele kennis en ervaring hebben. Hierdoor hebben zij het zwaar om even tijdelijk als architect een kwalitatief zeer goed resultaat neer te zetten. Het redelijke architectuurresultaat staat dan vaak in schril contrast met de gedane investering.

Een voorbeeld is een CRM-project. Een beleidsmedewerker, in de rol van informatie architect, stelt bijvoorbeeld een informatie architectuur op waarin staat dat er één integrale database moet komen met alle klantgegevens er in, zodat iedereen in de organisatie die met klanten contact heeft, een up-to-date integraal klantcontactbeeld heeft. Wat is hier het probleem zou je denken? Dit ziet er toch goed uit? Een probleem dat zich hier kan aandienen is dat de beleidsmedewerker wel globaal weet wat het concept van CRM inhoudt, maar bijvoorbeeld niet weet dat bij zijn organisatie het alleen maar mogelijk is om in fasen naar de nieuwe situatie toe te groeien. En dat het daardoor blijft bij een mooie architectuurtekening en een gedeeltelijk geslaagde CRM-implementatie.

Een informatie architect die dagelijks met deze materie bezig is, kijkt bijvoorbeeld veel meer naar de huidige situatie. Hij kijkt naar welke klantdatabases nu bronsystemen zijn en wat budget- & tijds-realistisch is om bepaalde klantdatabronsystemen om te turnen in klantdatadoelsystemen die hun informatie putten uit de nieuwe centrale klantendatabase. Deze functionaris weet bijvoorbeeld beter hoe belangrijk het is dat alle bronklantdatabases worden opgeheven en dat er maar één nieuwe brondatabase is voor alle klantgegevens (een CRM valkuil). Hij maakt een roadmap die verschillende tussensituaties aangeeft. Hij weet dat op deze wijze pas de organisatie met succes CRM kan implementeren en alle voordelen gaat genieten van CRM.

Kortom, het neerleggen van de architectenrol bij iemand die voldoende tijd en ruimte krijgt om zich te professionaliseren in het architectuurvakgebied, komt direct ten goede aan de kwaliteit van de architectuur die wordt opgesteld. Het is van essentieel belang kennis en vaardigheden continu te kunnen onderhouden en bepaalde diepgang te kunnen bereiken in de oplossingsrichtingen die je als architect wil gebruiken. Architect zijn is niet zomaar een rol die je er eventjes bij pakt!

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.