Artikel

4 sterke punten van in-memory BI

Een introductie tot in-memory analyse

Business Intelligence (BI) ontwikkelt zich constant. Recente veranderingen drijven op een aantal factoren, zoals ontwikkelingen in technologie en de behoefte om de complexiteit van BI te verminderen om tot een zinvolle analyse te komen. Deze twee aspecten creëren een platform voor “in-memory” Business Intelligence. In dit artikel wordt een introductie gegeven van het concept in-memory BI en worden de sterke punten van in-memory BI uitgebreid toegelicht.

Technologische vorderingen

Sinds de introductie van de Multi Dimensional Database, ongeveer twintig jaar geleden, is de kracht van computer processors en de capaciteit van computergeheugen enorm vergroot, terwijl de kosten hiervan flink zijn gedaald. Nieuwe technologieën hebben hiervan profijt gehad en daarmee is de bouw van flexibele en krachtige Business Intelligence platforms mogelijk gemaakt.

32-bit en 64-bit architecturen

Eén van deze ontwikkelingen is de opkomst van de 32-bit en 64-bit architecturen. Zulke architecturen maken het mogelijk om meer Random Access Memory (RAM) te gebruiken bij opdrachten op het gebied van processing, zoals opslag, herwinning en zoeken van gegevens, taken die een sleutelrol spelen bij BI. 32-Bit architecturen geven ruimte tot het gebruik van vier gigabytes geheugen en 64-bit architecturen breiden dit nog eens flink uit, zodat je technisch gezien uitkomt op 16 exabytes RAM (17.2 biljoen gigabytes). In werkelijkheid, door de beperkingen van de processor op het aantal RAM dat gebruikt kan worden, is de bruikbare limiet RAM op het ogenblik vastgesteld op de één terabyte. Dit betekent een grote hoeveelheid en snelle toegang tot opslag van gegevens en het is juist dit aspect dat vandaag de dag tot het uiterste wordt gebruikt voor in-memory Business Intelligence.

De behoefte om te vereenvoudigen

Business Intelligence tools worden vaak bekritiseerd omdat ze moeilijk zijn om mee te werken, het veel tijd kost om ze in gebruik te nemen en ze ingewikkeld te beheren zijn. BI-leveranciers hebben goed geluisterd naar de feedback van gebruikers en commentaar van analisten. Nu hebben ze deze terugkoppeling gecombineerd met de technologische vorderingen om de problemen aan te pakken. In-memory BI haalt profijt uit deze vorderingen door BI aan te bieden die snel te implementeren en makkelijk te gebruiken is.

De basis van in-memory BI

Het sleutelprincipe van in-memory BI is dat data wordt onttrokken, hetzij uit een bronsysteem of een data warehouse (DWH), en in het RAM geheugen van de server waar je op aan het werken bent wordt overgebracht. Wanneer de data overgebracht is, worden er op verzoek van de gebruiker berekeningen gemaakt door interactie met de gegevens. Hiërarchieën en samenvoegingen hoeven niet op databaseniveau gemaakt te worden en IT hoeft niet te gissen welke berekeningen en analyses de eindgebruiker wil zien bij het ontwerpen van een BI tool en de opzet van On-Line Analytical Processing (OLAP) cubes. Hierdoor is er totale vrijheid bij het analyseren van de gegevens.

De data hoeft alleen maar overgebracht te worden naar het RAM geheugen van de server wanneer er veranderingen aangebracht worden of als de gegevens bijgewerkt zijn. In dit scenario, afhankelijk van de tool, is het vaak mogelijk om een stijgende overdracht te doen, zodat alleen de gegevens die veranderd zijn zichtbaar zijn en zodoende verminder je het aantal keren dat je gegevens hoeft over te brengen.

Het verschil met “traditionele” BI is dat deze leunt op ‘Disk Based storage’ en daarmee significant langzamer is als het gaat om het opvragen en on-the-fly analyseren van data dan in-memory BI.

De grafiek in figuur 1 van TDWI laat goed zien welke snelheid en flexibiliteit in-memory oplossingen bieden en de vooruitgang die geboekt is sinds de queries op Mainframe systems, Relational Database System (RDBMS) en via OLAP cubes.

Figuur 1: In-memory oplossingen - snel en flexibel

Pure-play in-memory versus Stack in-memory

De in-memory BI industrie is van oudsher verdeeld in twee verschillende kampen. Je hebt de pure-play in-memory leveranciers en de stack in-memory leveranciers. De pure-play zijn leveranciers, zoals QlikView en Tableau, welke alleen in-memory BI oplossingen leveren. Ze hebben geen geschiedenis met de traditionele op disk gebaseerde database BI-oplossingen. Het andere kamp, de stack in-memory leveranciers zoals SAP, Microsoft, Oracle en IBM, zijn leveranciers met een lange historie in de BI industrie. Zij leveren al lange tijd tools zoals RDBMS, Reporting tools en Dashboard software. Deze stack leveranciers hebben hun aanbod versterkt door het ontwikkelen en aankopen van in-memory technologieën.

4 sterke punten van in-memory BI

Omdat de oplossingen op het gebied van in-memory van de leveranciers wat verschillen, worden de algemene voordelen beschreven die je kunt verwachten van de technologie.

1. Eenvoud

BI is historisch gezien complex, met architecturen die meerdere componenten bevatten en verscheidene functies, zoals Data Sourcing, Extraction, Transformation, Integration, Cleansing, Modelling, bouwen van OLAP cubes, rapportering en scheduling. De meerderheid van deze aspecten van BI vereisen gespecialiseerde IT-kennis. Een aantal van de pure play in-memory BI-leveranciers hebben aan dit probleem gewerkt door een afzonderlijk platform te bouwen om al deze functies te bereiken.

Back End

Pakketten zoals QlikView, Tableau en Spotfire bieden een eenvoudige interface gebaseerd op wizards om hun gegevens over te brengen, hetgeen ervoor zorgt dat toevoegingen of veranderingen aan de gegevens die vereist zijn in de applicatie geen gespecialiseerde vaardigheden behoeven. Hierdoor kan data, die niet gekoppeld is, gemakkelijk en snel samenkomen, zodat er in korte tijd nieuwe inzichten tot stand kunnen komen. Als er meerdere geavanceerder functies vereist zijn, kunnen deze bereikt worden via een Structured Query Language (SQL) scripting interface.

Front End

Met softwareleveranciers die zich erop richten om het bereik van BI uit te breiden, is het ontwerpen van makkelijke maar krachtige Graphical User Interfaces (GUI’s) een vereiste geworden. Leveranciers hebben de nadruk gelegd op building tools die met de gebruiker meedenken en hen in staat stellen om zich op de data te storten en tot de kern door te dringen op een manier die bij hen past en niet op een wijze die gedicteerd wordt door de hiërarchieën en datamodellen die door IT zijn bepaald.

Taal

Het vereenvoudigen van de user interface voor BI versterkt de taal van Business Intelligence. Gebruikers hoeven niet te weten wat een dimensie of een fact is. Ze hoeven alleen een platform te krijgen dat hen in staat stelt om de belangrijkste vragen te stellen wanneer deze zich voordoen. Met de Power Pivot van Microsoft, een tool die voornamelijk gebaseerd is op Excel, bouwt Microsoft op een platform dat zowel al bekend is bij gebruikers als in de Excel terminologie (zoals PivotTable en charts-terminologie).

Leveranciers moeten dus veel aandacht besteden aan dit punt om ervoor te zorgen dat ze niet achterop raken. SAP’s Business Objects Explorer tool gebruikt termen zoals “Faceted Navigation” om de manier waarop het werkt te omschrijven. Taal zoals deze brengt het risico met zich mee dat het niet begrepen wordt door de “gewone” Business Intelligence-gebruiker, hetgeen een negatief effect kan hebben op het adopteren en gebruik van BI in een bedrijf.

2. Flexibiliteit

Verzoeken om veranderingen door de voeren komen vaak voor in BI-projecten. Dit komt door de complexiteit en veranderingen in de bedrijfsomgeving. Veranderingen kunnen naar voren komen tijdens de implementatiefase of nadat het BI-project live gegaan is. Vaak hebben deze veranderingen een belangrijke invloed op het BI-project en nemen ze veel tijd in beslag om te implementeren.
Traditionele BI-projecten vereisen een gedetailleerde specificatie en een bepaalde mate van rigiditeit. Verandering van een specificatie tijdens het implementeren van BI kan leiden tot vertragingen en kan een negatieve invloed hebben op de werkrelatie tussen de bedrijfsgebruikers en de IT-afdeling.

Verschil in aanpak

De IT-afdeling heeft een specificatie nodig om mee te bouwen en om ervoor te zorgen dat er geleverd wordt wat vereist is. Bedrijfsgebruikers staan aan de front-end en zien de mogelijke invloeden van de veranderingen op hun bedrijf en de veranderingen in rapportage-eisen. Ze vereisen een mate van flexibiliteit en de mogelijkheid om van gedachten te veranderen. Hier zit dan ook een duidelijke kink in de kabel die in-memory BI, met diens makkelijke interfaces en snellere implementatie, kortere onderhoudstijden en toegenomen focus op zelf-service, goed kan overbruggen.

3. Stijgende Inkomsten uit Bestaande Investeringen

Veel bedrijven hebben al belangrijke investeringen gemaakt in BI-projecten, zoals data warehouses en BI-applicaties. De waarde die afkomstig is van een soortgelijke investering wordt vaak bepaald door de houding van een bedrijf ten opzichte van BI. BI is niet alleen maar een project, maar ook een manier van werken. Het moet gesteund worden met een budget dat er speciaal voor vrijgemaakt is, zodat het zich kan ontwikkelen en informatie kan verschaffen voor gebruikers ter analyse.

Vermeerder het bestaande aanbod

Met zijn relatief lage kosten kan in-memory BI deel uitmaken van het voortdurende leveren van effectieve resultaten die gebaseerd zijn op de bestaande architectuur. Het kan de gebruikersbasis voor BI doen groeien en een veelvoud van informatie openstellen voor meer bedrijfsgebruikers wat weer nieuwe inzichten biedt.

Een noodlijdende BI-implementatie nieuw leven inblazen

Er zijn ongetwijfeld een aantal kwijnende Business Intelligence-projecten en implementaties die niet de resultaten leveren die door het bedrijf verwacht worden. In dit scenario kan in-memory BI een zinvolle katalysator vormen om BI terug in het zadel te krijgen. Met zijn snelle implementatie, vaardigheid om verscheidene bronnen snel te combineren en zijn gemakkelijke gebruikersinterface is in-memory BI de ideale oplossing om op bestaande voordelen die door BI gemaakt zijn verder te bouwen.

Het combineren van een zeer capabele data warehouse met een ineffectieve, complexe BI-applicatie zal er toe leiden dat de reikwijdte van BI minimaal is. Na aanzienlijk geïnvesteerd te hebben in de realisatie van een data warehouse, een tool dat waardevolle data bevat, kan een bedrijf geconfronteerd worden met twee keuzemogelijkheden. De eerste is om het BI-initiatief af te schrijven en er dus niet mee verder te gaan en de tweede is om een manier te zoeken om het BI-project nieuw leven in te blazen. In het laatste geval vormt in-memory BI een platform om dit snel en effectief te doen.

4. De kloof tussen het bedrijf & IT overbruggen

Een bijkomstigheid van het ingewikkelde tool aanbod door BI-leveranciers heeft ertoe geleid dat Business Intelligence historisch gezien in grote mate leunt op IT. Dit, in combinatie met het uitblijven van het leveren van steun voor BI, is vaak toegeschreven als reden waarom BI-implementaties niet leveren wat ervan verwacht wordt.

In-memory BI kan een effectieve rol spelen in het verwijderen van de kloof tussen IT en het bedrijf. Omdat de tools door het hele bedrijf worden aangereikt, worden gebruikers geïnformeerd en betrokken bij BI. Ze kunnen BI dan bespreken met medewerkers van de IT-afdeling en ervoor zorgen dat de vereisten duidelijk overgebracht worden.

Creëer een Cultuur van Zelf-Service BI

In-memory BI is ideaal om te assisteren met het breken van de afhankelijkheid naar IT. Met tools die makkelijk in gebruik zijn en datamodellen die niet opgedrongen worden aan de eindgebruiker is de kans groter dan er aan de eisen van de gebruiker tegemoet wordt gekomen. Tools zoals Spotfire en QlikView zijn prachtige voorbeelden hiervan. Datamodellen worden al doende gegenereerd en nieuwe bronnen van data kunnen met gemak toegevoegd worden om vanuit de data tot alternatieve inzichten te komen. En dit kan allemaal met een minimale betrokkenheid van IT.

Maak Business Intelligence iets dat over het bedrijf gaat

BI is een manier van werken en niet alleen maar een technologie. Maar technologie is wel hetgeen wat je vaak in staat stelt om de kracht van weinig gebruikte bedrijfsgegevens, onder controle te krijgen. In die hoedanigheid heeft BI een effectief steunorgaan nodig, zoals een Business Intelligence Competency Center. Dit is waar IT en het bedrijf samenkomen om regelmatig BI-eisen, prestaties en innovaties te bespreken. Een steunorgaan van dit kaliber houdt vaak een culturele omslag in binnen de organisatie, omdat de bedrijfsgebruikers en de IT afdeling nauwer moeten samenwerken en meer doelmatig moeten communiceren om ervoor te zorgen dat er tegemoet gekomen wordt aan de requirements en dat BI doorgaat om goede resultaten te boeken.

Conclusie

In de afgelopen tien jaar hebben er een aantal belangrijke veranderingen en ontwikkelingen plaats gevonden in de BI-industrie. Zo hebben de grote leveranciers strategische acquisities gedaan en daarnaast zijn ze aan de slag gegaan om hun tooling te verbeteren en te profiteren van de nieuwe technologieën.

Omdat leveranciers alsmaar proberen om de aantrekkelijkheid van hun aanbod en hun ingangen tot de BI-markt te vergroten, ziet het ernaar uit dat deze veranderingen zullen voortzetten. Verschillende grote BI-leveranciers werven en ontwikkelen in-memory BI-vaardigheden, hetgeen een duidelijke boodschap zendt aan de markt dat dit een technologie is die van grote invloed zal zijn op BI.

De snelheid, flexibiliteit en het gemak zijn ongetwijfeld sterke punten van in-memory BI, maar het is belangrijk dat, als er een BI-platform gecreëerd, vervangen of vergroot wordt, de vragen op de juiste manier gesteld worden om ervoor te zorgen dat je een platform krijgt dat het beste werkt voor je bedrijf. Je moet jezelf afvragen of je bestaande hardware voldoende is om een in-memory oplossing te kunnen implementeren of dat er extra hardware aangeschaft moet worden. Dit is een factor waar bij de berekening van de ROI rekening mee gehouden moet worden. Je moet ook beslissen of in-memory BI je bestaande Business Intelligence-oplossing zal ondersteunen of zal vervangen. Sommige leveranciers beweren dat een data warehouse niet nodig is voor hun in-memory infrastructuur, maar voordat een dergelijke opmerking als waar kan worden aangenomen, is het slim de architectonische details uitgebreid in beschouwing te nemen en indien nodig, onafhankelijk advies in te winnen.

In-memory BI heeft ook beperkingen, mede door de huidige technologische restricties. Het is bijvoorbeeld niet waarschijnlijk dat in-memory BI voor veranderingen gaat zorgen in een multi-terabyte omgeving. Dit wil echter niet zeggen dat in memory BI geen plaats heeft binnen een soortgelijke architectuur. Het is alleen onwaarschijnlijk dat de tool in staat is het zware werk te doen dat vereist is bij grote blokken met data. De vraag moet gesteld worden of de gemiddelde gebruiker toegang nodig heeft tot zoveel data. Is dit niet het geval dan kan het opdelen van de gegevens in kleinere blokken een oplossing zijn om zo informatie in porties toe te dienen en te laten analyseren door een breder publiek en is dus een in-memory oplossing te gebruiken.

Soortgelijke kwesties spelen ook bij Data Latency. De data wordt geladen in het RAM geheugen van de servers voor een snelle, on-the-fly analyse, echter ondertussen blijft de stroom met nieuwe gegevens naar de bronsystemen gewoon doorgaan. Deze data wordt niet meegenomen op het moment van analyse. Daarom moet je zelf beoordelen of de mogelijkheid van de tool om data automatische te updaten belangrijk is voor jouw organisatie. Is een dagelijkse / per uur / per minuut update acceptabel, en zo ja, is het mogelijk met de tool waarin je geïnteresseerd bent?

In-memory BI zal een grote rol gaan spelen in de toekomst van BI. Deze technologie zal zich uiteraard nog verder ontwikkelen naarmate technologische vorderingen plaatsvinden en de kosten van hardware verder gereduceerd worden.

Of je nu veranderingen wil doorvoeren in bestaande BI-werkzaamheden of een nieuwe BI-architectuur wil creëren, het is zeker een optie om in-memory BI in beschouwing te nemen en daarmee de voordelen die het kan bieden voor een Business Intelligence-project. Men moet zich ook realiseren dat technologie alléén niet tot succes kan leiden. Om daartoe te komen moet het bedrijf aangespoord worden om BI-projecten te begrijpen, te gebruiken, te herzien en te verbeteren.

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van garethsimms
Gareth Simms
You-Get B.V. - Business Consultant

Gareth Simms heeft meer dan 5 jaar ervaring met Business Intelligence oplossingen binnen de verzekerings-, bank-, onroerend goed - en telecommunicatiesectoren. Binnen deze tijd is hij betrokken geweest bij vele projecten waar zijn verantwoordelijkheid en focus is geweest om ervoor te zorgen dat de communicatie tussen de business en de IT specialisten open en duidelijk blijft en dat de eisen en verwachtingen worden beheerd daarmee een goede basis leverend voor het creëren van een succesvolle BI-strategie. Voor meer informatie, neem contact op met de auteur: gsimms@you-get.com

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.