Artikel

Het inrichten van de vier architectuurdossiers - deel 1

In Dragon1 worden standaard vier architectuurdossiers onderkend om het werken onder enterprise architectuur van de grond te krijgen en toekomstvast in te richten. Deze maand het enterprise configuratiedossier: 'kadaster' nieuwe stijl.

In Dragon1 worden de volgende vier architectuurdossiers onderkend:

  1. Enterprise Configuratiedossier
  2. Enterprise Architectuurdossier
  3. Architectendossier
  4. Architectuur Ontwerpdossier

De komende vier maanden behandelen we in het kort deze vier essentiële dossiers.

Enterprise Configuratiedossier

We beginnen met de eerstgenoemde: Het configuratiedossier. Dit is in feite het kadaster of de GBA van de onderneming. Alle logische, technische, fysieke en digitale bouwstenen (t/m AS-IS) van de onderneming zoals producten, diensten, processen, functies, applicaties, medewerkers, netwerken, clients en servers en hun onderlinge relaties staan hier in. Als in deze database een technisch product, component of element niet wordt onderkend dan bestaat het niet en/of wordt het niet beheerd, gebruikt of gemanaged. Een architect heeft deze up-to-date en goed gevulde database nodig om niet bij elke opdracht weer opnieuw op nul te moeten beginnen. Het onderhouden van het enterprise configuratiedossier is maar slechts ten dele het werk van de architect. Hoewel de praktijk anders laat zien. In elke onderneming zijn tegenwoordig netwerk-, applicatie-, productbeheerders en procesanalisten die het als taak hebben om de onderneming te ondersteunen door te voorzien in een overzichtelijk en up-to-date administratie van de belangrijke bouwstenen van de onderneming. Natuurlijk dient de architect als een eerste stap in zijn ontwerp de huidige situatie zelf te verkennen, te analyseren en te documenteren. Alleen kan het niet zo zijn dat de onderneming de basis niet op orde heeft. Toch is dit wel doorgaans de praktijk. Nog in menig onderneming zien we dat de architecten, als een cartograaf, niet veel verder komen dan het in kaart brengen van de huidige situatie.

De architect heeft andere, meer bouwkundige, informatie nodig over de elementen, componenten en technische producten dan dat managers, analisten, beheerders en ontwikkelaars in de onderneming nodig hebben. Dat achterhalen kost al zoveel tijd, dat de architect niet zijn tijd kwijt mag zijn met het vaststellen van een lijst processen en systemen met de directeur. Daarom dus de enterprise configuratie in een apart dossier die door anderen up-to-date wordt gehouden (voor de architect).

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.