Artikel

Architectuur bij DSM - De goede dingen goed doen

DSM heeft zich van steenkool via de petrochemie ontwikkeld tot een bedrijf dat zich richt op Life Sciences en Material Sciences. Onderwerpen als open innovatie, samenwerking en kennisdeling staan hoog op de agenda om de nieuwe groeistrategie verder vorm te geven. Dit vereist extra aandacht voor de bescherming van intellectueel eigendom en merknaam inclusief de reputatie van DSM. Ook op het gebied van ICT zorgt dit voor nogal wat uitdagingen en de nodige dynamiek binnen DSM. Enterprise Architectuur zorgt voor een integrale benadering en de juiste fasering.

Architectuur is meer dan ooit een dynamisch vak. DSM is in beweging en de nieuwe huisstijl die in maart (2011) geïntroduceerd is, is daar een duidelijk voorbeeld van. Daarnaast volgen de technologische ontwikkelingen in de ICT markt elkaar razendsnel op. Middelen zijn schaars, dus ten aanzien van ICT services is het van belang de juiste dingen te doen en dit ook goed te doen. Daarbij zorgt Enterprise Architectuur voor een integrale benadering.

In dit artikel wordt ingegaan op drie aspecten van een integrale benadering bij DSM: de informatie piramide die zorgt dat initiatieven succesvol zijn en de waarde toevoegt die ervan verwacht wordt, het roadmap proces dat zorgt voor een juiste fasering van projecten en de ICT architectuurconcepten en hun principes die richting geven aan de uitvoering van ICT projecten.

De informatie piramide maakt initiatieven tot een succes

Voor de ontwikkeling van de informatie piramide heeft de piramide van Maslow model gestaan. De piramide van Maslow is een hiërarchische ordening van behoeften. Je voldoet eerst aan je lagere fundamentele behoeften voordat de hogerliggende behoeften relevant worden. Dit is rechtstreeks te vertalen naar initiatieven in het bedrijfsleven. DSM ICT heeft hiervoor de informatie piramide ontwikkeld. Succesvolle initiatieven moeten voldoen aan de eisen die in het laagste niveau gesteld worden voordat het op kan schuiven naar een hoger niveau. Governance vormt de onderste laag van de piramide en gaat over leiderschap, organisatiestructuren en processen die ervoor zorgen dat de doelen bereikt worden.

Figuur 1: DSM informatie piramide

De tweede laag betreft de mensen en de gedragsverandering die nodig is. Vervolgens gaat het om master data, key performance indicators (KPI’s), business processen en controls. ICT-systemen vormen de bovenste laag. Wanneer ICT-systemen geïntroduceerd worden zonder dat aan de eisen in de onderliggende lagen is voldaan, levert dit niet de waarde op die ervan verwacht mag worden. Dit leidt tot suboptimalisatie en daarnaast zijn mensen, master data en processen niet aangesloten. Een voorbeeld hiervan is de introductie van een financieel Shared Service Center. Dit lukt niet met de introductie van een centrale tool, waarbij organisatorisch de verantwoordelijkheden nog steeds volledig bij de Business Groups liggen en er op het gebied van master data geen harmonisatie plaatsvindt.

"Governance is het startpunt voor succesvolle initiatieven"

Een belangrijk onderscheid dat verder gemaakt moet worden is de mate van standaardisatie. In het verleden lag de nadruk binnen DSM op efficiency. Dit zie je terug in de één kernel gedachte. Wanneer er iets verandert, dan wordt dit aangepast in de kernel en dat geldt dan voor alle productieve satelliet systemen. In feite is dit een oud architectuur denken dat onvoldoende rekening houdt met de dynamiek binnen het nieuwe DSM. Het nieuwe architectuur denken brengt efficiency en adaptiviteit in balans. Bepaalde services zoals Finance en Human Resource (HR) zijn uitstekend te standaardiseren. Echter er zijn ook processen die Business Group specifiek zijn. Zo kan bijvoorbeeld het prospect-to-order proces van CRM per Business Group binnen DSM fundamenteel anders zijn. Dit vereist een architectuur die dat toestaat. Wanneer voor standaardisatie gekozen wordt, dan wordt niet alleen een globaal ICT-systeem geïntroduceerd, maar wordt standaardisatie op alle lagen binnen de informatie piramide toegepast. Bij specifieke informatie services wordt alleen gestandaardiseerd op gebieden waar dit zinvol is, zoals infrastructuur, pc’s of netwerken. Ook wordt gekeken naar best practises die gedeeld kunnen worden en een vliegende start geven voor een specifieke implementatie in een Business Group.

       "Bij standaardisatie wordt dit doorgevoerd op alle lagen, van governance tot ICT-systemen"

‘Collaboration journey’
Een voorbeeld waar de informatie piramide succesvol wordt toegepast binnen DSM is het op de agenda zetten van collaboration. Een betere kennisdeling leidt tot meer efficiëntie in ons werk en een kortere time to market. Kennis op groepsniveau is een katalysator voor innovatie. De introductie van tools als SharePoint of Messaging vormde de eerste stap om mensen bekend te maken met nieuwe mogelijkheden van samenwerken. Collaboration is echter een reis. Iedere laag binnen de informatie piramide moet aangepakt worden om de daadwerkelijke kracht van collaboration los te maken in de organisatie. Het startpunt daarbij is het opzetten van een governance team om het initiatief te faciliteren op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De volgende laag is het meekrijgen van alle stakeholders en medewerkers. Hierna komen master data, business processen en een verdere optimalisatie van de tooling.

Een roadmap proces zorgt voor een juiste fasering

Aandacht voor de juiste lagen binnen de informatie piramide is belangrijk. Voor de juiste aansluiting op de business prioriteiten is het ook van belang dit te vertalen in een roadmap. Een roadmap zorgt voor de juiste fasering van projecten. Startpunt daarbij is de strategie van DSM en de innovatie mogelijkheden. De strategie binnen DSM wordt vorm gegeven door de Corporate Strategic Dialogue (CSD), met daaronder op business niveau de Business Strategic Dialogue (BSD). Deze BSD wordt vertaald naar de informatie management aanpak. Business Groups maken jaarlijks een informatieplan wat een vertaling is van hetgeen je als Business Group via de informatievoorziening wilt bereiken. Het geeft dus richting aan informatie management; de manier waarop de business ondersteund kan worden of nieuwe toegevoegde waarde die met ICT geboden kan worden. ICT denkt vervolgens na over hoe dit gedaan kan worden. Gebaseerd op informatieplannen van de Business Group wordt gekeken wat de gewenste volwassenheid van de ICT mogelijkheden is. Op basis hiervan wordt een ICT roadmap ontwikkeld. Door deze gestructureerde aanpak wordt gewaarborgd dat de business prioriteiten optimaal gediend worden en ICT daarop aansluit.

Figuur 2: Roadmap proces

Architectuurconcepten geven inzicht

We weten nu welke niveaus aandacht vergen om een initiatief succesvol te maken en wat de beste fasering van projecten is. Maar hoe zorgen we nu dat al die verschillende ICT projecten inhoudelijk ook op elkaar afgestemd zijn? Dit is waar ICT architectuurconcepten en hun principes een belangrijke rol spelen. Concepten en principes geven sturing aan projecten en medewerkers. Ze zorgen ervoor dat ICT brengt wat vanuit een strategie verwacht wordt.

Het fundamentele concept binnen de ICT enterprise architectuur van DSM is ‘internet centric’. Door internet technologie te gebruiken voor de connectie met eindpunten en door te streven naar end user devices zonder DSM foot print, wordt ervoor gezorgd dat DSM een open bedrijf wordt zodat medewerkers en partners eenvoudig kunnen samenwerken en overal toegang hebben tot de juiste informatie. Het concept internet centric is daarmee cruciaal om de groeistrategie verder vorm te geven, waarin onderwerpen als open innovatie, samenwerking en kennisdeling belangrijke peilers zijn. De reden dat internet centric een fundamenteel concept genoemd wordt is dat andere concepten hierop voortbouwen.

Figuur 3: Visualisatie van het internet centric concept

Het tweede ICT architectuurconcept is ‘on demand’. Door services op aanvraag beschikbaar te stellen en af te rekenen, wordt ervoor gezorgd dat services schaalbaar en dynamisch zijn, zodat acquisities en groei eenvoudig ondersteund kunnen worden. On demand services zijn in feite cloud based services, die vaak gebruikmaken van virtualisatie technieken en internet technologie.

Het derde ICT architectuurconcept is ‘consumerization’. Door de toegang tot DSM data en applicaties ook open te stellen voor applicaties en devices die in de consumentenmarkt gebruikt worden, wordt ervoor gezorgd dat toegang tot informatie eenvoudiger is zodat samenwerking makkelijker is en de productiviteit van medewerkers omhoog gaat. Dit bouwt weer voort op het internet centric concept, maar stelt de eindgebruiker nog centraler.

Het vierde ICT architectuurconcept is ‘design for agility’. Door services dynamisch te maken, wordt ervoor gezorgd dat ze snel en eenvoudig aangepast kunnen worden zodat optimaal ingespeeld kan worden op organisatieveranderingen en de toenemende snelheid van veranderingen binnen DSM.

Echter het verschuiven van DSM in de bedrijfskolom vereist ook dat bescherming van intellectueel eigendom en merknaam en de reputatie van DSM veel belangrijker zijn geworden. Hoewel dus van de ene kant meer openheid wordt verlangd is er ook een druk om bepaalde informatie juist beter te beschermen. Dat zorgt voor nogal wat uitdagingen en de nodige dynamiek op veiligheidsgebeid. Veiligheid op data niveau wordt bijvoorbeeld steeds belangrijker. Veel samenwerkingsinitiatieven gaan dan ook hand in hand met nieuwe initiatieven op veiligheidsgebied.

Behalve de vier genoemde architectuurconcepten kent DSM ook een aantal designprincipes die een volgend niveau van detail geven. Elk ICT project ondergaat een assessment om de projectleden bewust te maken van de geldende principes en de toepassing ervan te waarborgen. Het zorgt ervoor dat ICT brengt wat vanuit een strategie verwacht wordt.

Conclusie

Enterprise Architectuur is een essentieel onderdeel om te zorgen dat de goede dingen goed gedaan worden. Een integrale benadering is daarbij vereist. Met behulp van de informatie piramide zorgt DSM dat de juiste niveaus aandacht krijgen. Het roadmap proces zorgt voor een juiste fasering van projecten. ICT architectuurconcepten en hun principes zorgen ervoor dat er geen veranderingen binnen de systeem en technologie architectuur uitgevoerd worden waar we later spijt van krijgen en die moeilijk weer te veranderen zijn.

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van stephanhendriks
Stephan Hendriks
DSM - Enterprise Architect

Stephan Hendriks is werkzaam als Enterprise Architect bij DSM.

 
Reacties
Wilko Visser op vrijdag 13 mei 2011 8:54

Stephan,

goed stuk ! Ik vind het een mooie beschrijving over hoe je in een complexe omgeving lijn houdt in de ontwikkeling van ICT middelen en de aansluiting met de business.

En als het binnen een grote omgeving als DSM werkt, is het ook nog een bewezen aanpak.

Wilko

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.